O Nas

Od 2008 roku działamy jako pracownicy i wolontariusze Lubelskiego Egzotarium – pierwszego w Polsce ośrodka rehabilitacji i opieki nad bezdomnymi zwierzętami egzotycznymi, będącego niezwykłym działem Lubelskiego Schroniska dla Zwierząt. Fundacja Epicrates stanowi poszerzenie naszej dotychczasowej działalności na rzecz ekologii i edukacji.

Propagujemy odpowiedzialną terrarystykę i ochronę środowiska organizując lekcje, szkolenia i akcje edukacyjne. Pomagamy w ewentualnych problemach związanych z tą wspaniałą pasją. Prowadzimy wolontariat – aktywnie działający w Lubelskim Egzotarium – ułatwiając zdobycie niezbędnej wiedzy i doświadczania. Podejmujemy interwencje w przypadkach noszących znamiona znęcania nad zwierzętami.

Współpracujemy z organami administracji, uczelniami, placówkami naukowymi, służbami mundurowymi etc., w zakresie problematyki związanej z gadami, płazami i bezkręgowcami – głównie egzotycznymi – oraz aspektów prawa związanych z ww. grupą zwierząt. Podejmujemy aktywną walkę z inwazyjnymi gatunkami gadów (głównie żółwiami z rodzaju Trachemys), stanowiącymi zagrożenie dla rodzimej fauny i równowagi ekosystemu.

 

Fundacja Epicrates

Ruckemana 12/30

20-244 Lublin

kontakt@fundacja-epicrates.org

Numer konta PeKaO SA – 51 1240 5497 1111 0010 3818 2838

KRS 0000377475

Bartłomiej Gorzkowski – Prezes Zarządu

gorzkowski@gmail.com  tel. 608 175 063

Lek.wet. Nadia Chlebicka – Wiceprezes Zarządu

n.chlebicka@fundacja-epicrates.pl tel.506 143 930