Projekt Badawczy

Od 2015 roku, w różnych zbiornikach wodnych na terenie województwa lubelskiego, można spotkać dziwne zielono-srebrne konstrukcje. Są to pułapki żywołowne instalowane przez wolontariuszy naszej fundacji. Służą do odłowu żółwi z gatunków inwazyjnych.

Projekt badawczy "Inwazyjne gatunki żółwi jako źródło i wektor mikroflory patogennej dla zwierząt i ludzi", finansowany przez Narodowe Centrum Nauki, realizowany jest przez konsorcjum naukowe które tworzą: Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie i Fundacja Epicrates. Celem jest identyfikacja zagrożeń środowiskowych i epidemiologicznych wynikających z obecności w naszych wodach inwazyjnych gatunków żółwi. Najczęściej są to żółwie ozdobne (czerwonolicy, żółtolicy, żółtobrzuchy), ale do grupy inwazyjnych zalicza się też żółwia ostrogrzbietego, malowanego i jaszczurowatego. Obecność takich zwierząt jako gatunków obcych w środowisku naturalnym może powodować nieodwracalne zmiany w ekosystemie.

Tylko w latach 1994-1997 do polskich sklepów zoologicznych sprowadzono 448 tysięcy sztuk żółwi
ozdobnych, w tym głównie czerwonolicych (Trachemys scripta elegans). Małe żółwie szybko
rosną i stają się kłopotliwe, w efekcie czego zdarza się, że są wyrzucane do najbliższego
jeziora lub rzeki. Tu zjadają spore ilości ikry ryb i skrzeku płazów zaburzając delikatną
równowagę ekosystemu, wypierają z naturalnych siedlisk żółwia błotnego a także przenoszą
bakterie, pasożyty, wirusy i grzyby potencjalnie niebezpieczne dla człowieka i rodzimych
gatunków zwierząt.

Mamy nadzieję, że realizowany projekt badawczy pozwoli oszacować wielkość populacji inwazyjnych gatunków żółwi w wybranych zbiornikach wodnych, ocenić skuteczność odłowu jako metody ich eliminacji ze środowiska, a także określić status zdrowotny i kondycję żółwi przebywających w warunkach klimatycznych Polski oraz ich zdolność do ekspansji geograficznej. Celem prowadzonych badań laboratoryjnych jest identyfikacja i określenie częstości występowania u żółwi bakterii, wirusów, pasożytów i grzybów niebezpiecznych dla człowieka i rodzimych gatunków ryb, ptaków, ssaków oraz dla samych żółwi, w tym chronionego żółwia błotnego. Oczekiwane wyniki interdyscyplinarnego projektu mogą mieć zatem – obok walorów poznawczych – również znaczenie dla ochrony przyrody, zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego.

Odłów inwazyjnych gatunków żółwi w rzekach i jeziorach na terenie województwa lubelskiego prowadzi Fundacja Epicrates przy użyciu żywołownych pułapek rozmieszczanych po uzyskaniu stosownych zgód i zezwoleń właścicieli lub zarządców terenów. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą do wszystkich osób, które np. w czasie spaceru lub wędkowania dostrzegą pułapki, aby ich nie niszczyły i nie zabierały. Liczymy na Państwa wyrozumiałość. Będziemy wdzięczni za akceptację czasowo umieszczanych pułapek i zgłaszanie informacji o ich ewentualnej dewastacji. Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące realizacji projektu prosimy kierować do Fundacji Epicrates (tel. 608 175 063) lub do Państwowego Instytutu Weterynaryjnego – PIB (tel. 81 889 30 43).
Odłowy i badania potrwają do końca 2017 roku.

Więcej informacji na naszym profilu na FB.